Lenke til artikkelinnhald - Lenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | KVAM | PLAN | POSTLISTE / INNSYN | KONTAKT | SKJEMA |
KVAM HERAD
Grovagjelet 16
5600 Norheimsund
Telefon: 56553000
Faks: 56553001

Legevakt: 56551910
Teknisk vakt: 56553400


Opningstider
mån - fre: 09-15
SISTE ARTIKLAR
29.09 Kjøkkenprat med eldre om branntryggleik
28.09 Varsel om flaum - oransje nivå
28.09 Helsefagarbeidarar
28.09 Sjukepleiarar
26.09 Vegstenging Nedre Vik
23.09 Mulighetsstudie for Øystese

Varsel om flaum - oransje nivå

Lagt ut 28. september 2016 kl. 13:30 av Frank Tangen
NVE og Fylkesmannen har sendt ut flaumvarsel i nivå oransje for torsdag og fredag i Hordaland fylke. Teknisk eining hjå Kvam herad har sett iverk skadeførebyggjande tiltak. Me oppmodar også innbyggjarane om å ta grep. Her er ei liste med tiltak som kan redusere fare for flaumskade.Slik kan du førebygge


 • Rensk stikkrenner og slukar for at vatnet skal renne unna. Ver også merksam på flate tak.
 • Regnvatnet kan ta med seg gjenstandar som bidreg til å tette avlaupssystemet. Difor er det viktig å rydde bort ting, skrot og kvistar frå hagen som lett kan bli tatt av vassmassane.
 • Sørg for at avlaup og kummar ikkje vert demma opp. Vatnet må få fritt leide inn i avlaupskummane.
 • Elles sikre så godt du kan både det du har ansvar for og andre sitt, viss du ser at det er i fare.


Varsel om flaum Nivå 3 - Oransje:


Vassføring som kan medføra omfattande overfløyming og flaumskader på utsette stadar.
Tilsvarar vassføring mellom ca.5 og 50 års gjentakingsintervall.

Kart over varslingsområdet: http://www.varsom.no/Flom/Detaljside/?region=12&municipalityid=1238&date=29.09.2016

 • Ved alvorlege hendingar som flaum, skred eller andre beredskapssituasjonar kan NVEs beredskapstelefon kontaktast på 22 95 93 60 / 909 92 231
 • Kvam herad teknisk vakttelefon: 56553400SNARVEGAR
eFaktura/AvtaleGiro - vert opna i nytt vindauge eFaktura/AvtaleGiro
Eigedomar til sals - vert opna i nytt vindauge Eigedomar til sals
Epostlesar - vert opna i nytt vindauge Epostlesar
Infoland - vert opna i nytt vindauge Infoland
Innbyggjarforslag - vert opna i nytt vindauge Innbyggjarforslag
Kart - avansert - vert opna i nytt vindauge Kart - avansert
Kart - enkelt - vert opna i nytt vindauge Kart - enkelt
Kinoguiden - vert opna i nytt vindauge Kinoguiden
Kvam bibliotek - vert opna i nytt vindauge Kvam bibliotek
Kvam bompengeselskap - vert opna i nytt vindauge Kvam bompengeselskap
Kvam kulturskule - vert opna i nytt vindauge Kvam kulturskule
Lagsportalen - vert opna i nytt vindauge Lagsportalen
MinGat - pålogging - vert opna i nytt vindauge MinGat - pålogging
Plan og byggesak - vert opna i nytt vindauge Plan og byggesak
Skulane i Kvam - vert opna i nytt vindauge Skulane i Kvam
Ung fritid - vert opna i nytt vindauge Ung fritid

Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no